Zegary i Termometry

W ofercie posiadamy zegary o wysokości cyfr 5cm, 10cm oraz 20cm. Z uwagi na różnorodność preferencji klienta posiadamy trzy serię zegarów: Seria Prestige Line, Seria Steel, oraz Seria Hermetic. Proszę zwrócić uwagę na fakt, iż wszystkie prezentowane serie są do zastosować zwenętrznych oraz wewnętrznych z możliwością pracy w cieżkich warunkach (wilgotność, zapylenie).

Seria Prestige Line

Zegar w obudowie wykonanej z poliwęglanu. Klasa szczelności IP66. Najpopularniejsza seria !

Seria Steel

Zegar w obudowie stalowej malowanej proszkowo. Klasa szczelności IP65.

Seria Matrix

Zegary o wysokości cyfr 30cm i 40cm. Klasa szczelności IP67.

Seria do zabudowy

Zegar do zabudowy (np w pylonie). Klasa szczelności IP66.

Zegary elektroniczne led  są kompaktowymi nowoczesnymi zegarami o dużych możliwościach konfiguracyjnych. Intuicyjne menu użytkownika pozwala w pełni spersonalizować rodzaj wyświetlanej informacji. Urządzenia posiadają pamięć trwałą, przechowującą wprowadzone ustawienia. Standardowy zestaw składa się z zegara diodowego, elementów montażowych umożliwiających montaż ścienny, pilota zdalnego sterowania lub modułu komunikacji LAN. Zegary ledowe mogą być wyposażone opcjonalnie w moduł satelitarnej synchronizacji czasu, sonde temperatury, przemysłowy sygnalizator akustyczny jak również w zasilanie PoE.

Zegar diodowy umożliwia:

 • dostosowanie czasu wyświetlania parametrów,
 • dostosowanie formatu daty,
 • automatyczną regulację jasności,
 • czasowe wygaszenie wyświetlacza,
 • automatyczną satelitarną synchronizację czasu (opcja),
 • automatyczną synchronizację czasu NTP (opcja),
 • automatyczną zmianę czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy,
 • wyświetlanie temperatury (℃, °F)
 • wyświetlanie czasu w formacie 12/24-godzinnym
 • odliczanie czasu – funkcja stoper

Oferujemy urządzenia z wysokością cyfr 5cm, 10cm oraz 20cm.

Zastosowanie:

 • zegary led można stosować wewnątrz budynków: hale produkcyjne, recepcje, baseny, zakłady pracy, hole, korytarze, poczekalnie, szkoły
 • na zewnątrz: nad wejściami do budynków (jako element elewacji podnosząc prestiż), otwartych obiektach sportowych
 • dworce, perony, lotniska, informacja pasażerska, centra logistyczne
 • zabudowa wewnętrzna pojazdów transportu zbiorowego
 • zabudowa w pylonach, witaczach i totemach reklamowych oraz informacyjnych

Wszystkie zegary posiadają stopień odporności na warunki atmosferyczne IP66 oraz powierzchnie antyrefleksyjną. Poniżej przedstawiamy porównanie technologii wykonania obudów urządzeń. Różnice mechaniczne pomiędzy technologiami wykonania pozwalają dobrać odpowiedni wariant do miejsca montażu i sposobu zabudowy.

Synchronizacja czasu

 Czas w elektronicznych zegarach diodowych może być ustawiany manualnie przez użytkownika lub poprzez funkcję automatycznej synchronizacji czasu – dostępną w dwóch opcjach:

1. Satelitarna synchronizacja czasu GPS Mimo, iż system GPS został stworzony do pozycjonowania (tzn. określenia swojego położenia), to można wykorzystać go do innych celów. W odbieranym sygnale GPS zaszyta jest informacja o aktualnym czasie i dacie. Czas ten jest bardzo dokładny, gdyż jest ustalany na podstawie atomowych wzorców. Może się późnić lub śpieszyć zaledwie o jedną milionową sekundy na miesiąc. Dla prawidłowej pracy wymagane jest umieszczenie odbiornika w miejscu zapewniającym “widoczność” nieba. Zalety synchronizacji GPS:

 • zapewnia precyzyjną synchronizację czasu z satelitów GPS na podstawie atomowych wzorców,
 • nie wymaga żadnej konfiguracji,
 • nie wymaga przyłączenia do sieci Internet,
 • działa w każdej lokalizacji na Ziemi,
 • wbudowana w odbiorniku dioda LED sygnalizująca prawidłowy odbiór sygnału,

Aby skorzystać z satelitarnej synchronizacji czasu należy doposażyć zegar w opcjonalny Odbiornik GPS.

2. Klient serwera czasu NTP

NTP (Network Time Protocol) – jest to protokół komunikacyjny umożliwiający precyzyjną, stabilną i bezpieczną synchronizację zegarów z dowolnym serwem czasu poprzez sieć komputerową. Dużym atutem tego rozwiązania jest możliwość jednoczesnej synchronizacji dużej liczby urządzeń. Synchronizacja może być realizowana:

 • z własnego, lokalnego serwera czasu – nie wymagany dostęp do sieci Internet
 • z publicznego, zdalnego serwera czasu – wymagany dostęp do sieci Internet

Dowolny zegar może być skonfigurowany jako lokalny serwer czasu NTP – opis poniżej. Zalety synchronizacji NTP:

 • zapewnia precyzyjną synchronizację czasu z serwerami NTP
 • możliwość jednoczesnej synchronizacji wielu zegarów z tego samego serwera
 • obsługa pięciu różnych serwerów czasu (1 podstawowy oraz 4 alternatywne) zapewnia niezawodność synchronizacji
 • zmiana serwera czasu z podstawowego na alternatywny przeprowadzana jest w sposób automatyczny po wykryciu awarii.

Synchronizacja czasu NTP realizowana jest poprzez sieć komputerową Ethernet (interfejs na wyposażeniu zegarów z opcją sterowania – lan).

Funkcja lokalnego serwera czasu NTP Dowolny zegar z serii ZA/ZB może być zegarem centralnym (MASTER) który w sieci LAN będzie zapewniał źródło czasu dla pozostałych zegarów (Slave). Dzięki temu, w łatwy sposób może stworzyć system zegarowy w którym zegar centralny może pobierać czas z różnych źródeł, takich jak: odbiornika GPS, publiczny serwer NTP lub swój zegar wewnętrzny. Dostarczanie zsynchronizowanego czasu na wszystkich zegarach gwarantuje nam, że każda osoba opiera się na tym samym źródle czasu. Jest to niezwykle ważne w zakładach pracy, halach produkcyjnych, szkołach, dworcach, peronach itd.

Sygnalizator przerw pracy

Jak sprawić aby pracownicy wiedzieli kiedy jest początek i koniec przerwy śniadaniowej lub koniec zmiany? Wystarczy wyposażyć oferowane przez nas zegary ledowe w sygnał dźwiękowy.Przemysłowy sygnalizator akustyczny jest jedną z opcji dodatkowych dla oferowanych przez nas zegarów diodowych. Jest to urządzenie szczególnie przydatne w zakładach pracy gdzie sygnalizowane są dla pracowników przerwy. Sygnalizator wykonany jest z odpornego mechanicznie tworzywa syntetycznego ABS i występuje w dwóch wersjach głośności: 88dB (IP43) oraz 108dB (IP65). Sygnalizator przerw z powodzeniam znajduje zastosowanie w magazynach przemysłowych, halach  produkcyjnych oraz pozostałych zakładach pracy gdzie dźwiękowe informowanie pracowników pozwoli na zachowanie dyscypliny podczas pracy. Zegar przemysłowy daje możliwość zaprogramowania do 30 alarmów w trybie tygodniowym. Czas trwania alarmu można regulować w przedziale od 1 do 59 sekund.

Sterowanie

Zegarami można sterować na dwa sposoby:

Przemysłowy Zegar LED-sterowanie lan ir

1. Za pomocą pilota IR
Do zarządzania zegarami wykorzystany jest pilot IR. Każdy pilot posiada unikalny kod, dzięki czemu nie ma możliwości nieautoryzowanych zmian przez osoby nieuprawnione. Pilot przypisywany jest do jednego lub więcej zegarów. Istnieje również możliwość przypisania wielu pilotów do jednego zegara.

Zalety rozwiązania:
– obsługa bez użycia komputera-
– nie wymaga instalacji sieci komputerowej
– bezpośrednia weryfikacja wprowadzonych zmian na wyświetlaczu urządzenia

2. Za pomocą strony www (ethernet)
Każdy zegar diodowy posiada wbudowany WEB PANEL, który dostępny jest poprzez sieć komputerową w przeglądarce internetowej. Zarządzanie w ten sposób  może odbywać się za pomocą komputera, tabletu, smartfonu lub innego urządzenia zapewniającego przeglądarkę internetową i jest znacznie wygodniejsze aniżeli pilot ir. Dodatkowo mimo sterowania przez sieć lan można zegar wyposażyć w pilot ir, który może służyć np do wyzwalania czasu stopera / minutnika, czy zmiany podstawowych opcji np. ustawianie alarmów, jasności, trybu eco itp.

Zalety rozwiązania:
– funkcjonalność wbudowana
– przejrzysty i tabelaryczny podgląd ustawień (strona WWW)
– możliwość zarządzania wieloma urządzeniami z jednego miejsca poprzez sieć komputerową
– możliwość zarządzania zdalnie poprzez Internet – z dowolnego miejsca na świecie


Możliwości

• Automatyczna regulacja jasności

Tylko automatyczna regulacja jasności oparta o pomiar światła otoczenia poprzez sensor daje realne dostosowanie jasności wyświetlacza do aktualnych warunków oświetlenia otoczenia.Bieżący pomiar przez czujnik jasności jest zawsze aktualny, gdyż uwzględnia zmiany położenia słońca względem wyświetlacza, zmiany zachmurzenia w ciągu dnia oraz skracanie i wydłużanie dnia w ciągu roku.Oprócz automatycznej regulacji jasności opartej na czujniku jasności, istnieje możliwość manualnego wybrania i zablokowania jednego z 10 poziomów jasności.

Przemysłowy Zegar LED, automatyczna regulacja jasnosci zegara diodowego, zegar przemysłowy
• Strefy czasowe

Zegar posiada możliwość ustawienia wybranej strefy czasowej względem czasu UTC. Dzięki tej funkcji zegary można stosować wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność pokazywania różnych godzin jednocześnie – idealnie nadają się na lotniska, dworce czy giełdy.

zegar led przemysłowy -strefa czasowa
• Zmiana czasu letni/zimowy – DST

Zegar umożliwia włączenie funkcji automatycznej zmiany czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy (DST – Daylight Saving Time). Zmiana realizowana jest dla Europy, USA, Kanady, Australii i Izraela. Funkcja ta nie wymaga synchronizacji GPS/NTP jednakże zalecamy aby zegary były synchronizowane.zegary przemysłowe- zmiana czasu

• Funkcja stopera

Przemysłowy Zegar LED, funkcja stopera elektronicznego zegara diodowego

Akcesoria

Odbiornik GPS

Urządzenie pozwalające na synchronizacje czasu z zegarem satelity.

j

Sonda Temperatury

Pozwala na pomiar temperatury powietrza lub cieczy w której jest zanurzony.

z

Sygnalizator

Służy do wydawania dźwięków sygnalizacyjnych. W ofercie posiadamy sygnalizatory o głośności 88dB oraz 108 dB.

Zasilanie PoE+

Możliwość zasilenia zegara za pomocą przewodu sterującego UTP.

Nasze zegary wyróżniają się wysoką klasą szczelności. Prezentujemy zegar Serii Prestige Line posiadający IP66.

Po takiej prezentacji pytanie “Czy zegar nadaje się na zewnątrz” jest zbędne.

Najczęściej zadawane pytania

Czy zegar może być dwu-, trój- lub czterostronny ?
Tak.

Dwustronne zegary mogą posiadać uchwyty montażowe do podwieszenia od góry lub opcjonalny stelaż boczny do montażu prostopadłego.
Trój – oraz czterostronne zegary są wyceniane indywidualnie ze względu na konstrukcję stelaża.

Czy aby mieć synchronizację czasu na każdym z np 5 zegarów muszę dobrać osobne moduły GPS ?
W przypadku zegarów z prefiksem “R” sterowanych z pilota IR gdy zegary nie są w bliskim sąsiędztwie należy wyposażyć je w odrębne moduły synchronizacji GPS.

W przypadku zegarów z prefiksem “L” sterowanych przez stronę www w momencie gdy zegary są wpięte w sieć z dostępem do internetu mogą być synchronizowane bez użycia modułu GPS. Synchronizacja odbywa się poprzez internetowe serwery czasu NTP.
W przypadku gdy zegary są w sieci bez dostępu do internetu wystarczy wyposażyć tylko jeden zegar w moduł GPS i ustawić go jako master. Pozostałe zegary (Slave) będą automatycznie synchronizowane z zegarem “matką”.

Czy moduł temperatury należy dobrać do każdego zegara ?
W przypadku zegarów z prefiksem “-R” moduł temperatury należy dobrać do każdego zegara.

W przypadku zegarów z prefiksem “-L” w momencie gdy znajdują się w jednej sieci wystarczy przypisać jeden moduł temperatury.

Czy do zegara można przypisać większą ilość sygnalizatorów akustycznych i oddalić je od siebie ?
Tak. Do zegara można przypisać do 15 sygnalizatorów akustycznych.


Zaufali nam

Reklama diodowa - Telebimy - Tablice LED - Wyświetlacze tekstowe - Wyświetlacze graficzno-tekstowe - Zegary i termometry - Krzyże Apteczne - Wyświetlacze dla przemysłu - Pylony - Tablice wyników - Reklama świetlna - Wyświetlacz LED - LED baner - Producent - Reklama - Billboard - Telebim - Wyświetlacz cenowy - Cyfry matrycowe - Krzyż - Neon - Tablice busowe - Liczniki dni bez wypadku - Tablice bhp - Tablice przemysłowe - Polski producent - Eventy - Outdoor - Reklama zewnętrzna - Bandy sportowe - Wyświetlacze dla transportu